Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Geschiedenis

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Rozier 44
9000 Gent
Werkplaats
Plateau - Rozier, verdieping -1 lokaal C01.25
Telefoon
09 264 38 24
Telefoon Secretariaat
09 331 02 88
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.