Michael Vervaeke

E-mail
michael.vervaeke@ugent.be
Categorie
gastprofessor
Opleidingsonderdelen
Ontwerp van refractieve en diffractieve optische beeldvormende systemen

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Decanaat faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Functie
Onbezold. gastprof.
Adres
Jozef Plateaustraat 22
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 79 50
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.