Christof Bex

E-mail
christof.bex@ugent.be
Telefoon
09 264 38 19
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
doctoraatsstudent

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Talen en Culturen

Functie
FWO aspirant
Doctoraatsstudent
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Telefoon
09 264 38 19
Telefoon Secretariaat
09 264 41 56
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.