Stef De Visscher

E-mail
stef.devisscher@ugent.be
Categorie
onbezoldigd postdoctoraal medewerker
doctoraatsstudent

Entiteiten

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Vakgroep Economie

Functie
postdoctoraal medewerker onbezoldigd
Doctoraatsstudent
Adres
Sint-Pietersplein 6
9000 Gent
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.