Ligeia Quackelbeen

E-mail
ligeia.quackelbeen@ugent.be
Telefoon
09 264 67 38
Categorie
assistent
doctoraatsstudent
Onderzoeksdisciplines
Fundamentele rechten en vrijheden
Internationaal recht, europees recht en ontwikkelingsrecht
Straf(proces)recht

Entiteiten

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht

Functie
assistent
Doctoraatsstudent
Adres
Voldersstraat 3
9000 Gent
Werkplaats
Emile Braunschool, 3de verdieping lokaal 002
Telefoon
09 264 67 38
Telefoon Secretariaat
09 264 69 30
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.