Jochen Delrue

E-mail
jochen.delrue@ugent.be
Categorie
vrijwillige medewerker
Onderzoeksdisciplines
Ontwikkelingspsychologie
Sportpsychologie

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie

Functie
vrijwillig medewerker
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 64 14

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.