Rolf Lohaus

E-mail
rolf.lohaus@ugent.be
Categorie
doctorassistent
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Project bio-informatica en systeembiologie

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Plantenbiotechnologie en Bio-informatica

Functie
doctor-assistent
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 71
9052 Zwijnaarde
Telefoon Secretariaat
09 264 51 19
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.