Marijn Bauters

E-mail
marijn.bauters@ugent.be
Categorie
doctorassistent
Onderzoeksdisciplines
Toegepaste ecologie

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
doctor-assistent onderzoeksmandaat
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 59 50

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.