Kim De Paepe

E-mail
kim.depaepe@ugent.be
Telefoon
09 264 59 76
Categorie
wetenschappelijk personeel
administratief en technisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Biotechnologie

Functie
postdoctoraal onderzoeker
bio-informaticus/-statisticus
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Werkplaats
Blok A, gelijkvloerse verdieping lokaal 098
Telefoon
09 264 59 76
Telefoon Secretariaat
09 264 59 68
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.