Anne-Mieke Vandenbulcke

E-mail
annemieke.vandenbulcke@ugent.be
Telefoon
09 264 58 95
09 264 39 05
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Directie Onderzoeksaangelegenheden
Afdeling Universiteitsbibliotheek

Functie
bibliotheekbediende
Adres
Coupure Links 653, geb. A
9000 Gent
Werkplaats
Blok A, gelijkvloerse verdieping lokaal 101
Telefoon
09 264 58 95
09 264 39 05
Telefoon Secretariaat
09 264 38 51
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.