Sarah Bonciarelli

E-mail
sarah.bonciarelli@ugent.be
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Letterkunde

Functie
taallector
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 1ste verdieping lokaal 025
Telefoon Secretariaat
09 264 40 45
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.