Lien Vossaert

E-mail
lien.vossaert@ugent.be
Categorie
onbezoldigd postdoctoraal medewerker
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Werk, Organisatie en Samenleving

Functie
postdoctoraal medewerker onbezoldigd
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 64 56
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.