Johanna Barddal

E-mail
johanna.barddal@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Scandinavische taalkunde: Oudnoors en taalgeschiedenis
Deens
IJslands

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Taalkunde

Functie
hoofddocent
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 1ste verdieping lokaal 039
Telefoon
09 264 38 00
0478 64 67 75
Telefoon Secretariaat
09 264 37 15
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.