Cynthia Van Hee

E-mail
cynthia.vanhee@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel
administratief en technisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Audiovisual Language Techniques
Desktop Publishing

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie

Functie
taallector
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Groot-Brittanniƫlaan 45, geb. B
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 331 19 30
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.