Cynthia Van Hee

E-mail
cynthia.vanhee@ugent.be
Categorie
doctorassistent
wetenschappelijk personeel
administratief en technisch personeel

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie

Functie
taallector
postdoct. wetenschappelijk medewerker
doctor-assistent
Adres
Groot-Brittanniëlaan 45, geb. B
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 331 19 30

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.