Simon Landuyt

E-mail
simon.landuyt@ugent.be
Categorie
gastprofessor
onbezoldigd postdoctoraal medewerker
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Privaat bankrecht

Entiteiten

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht

Functie
gastprofessor
postdoctoraal medewerker onbezoldigd
Adres
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.