Jimmy Van den Eynden

E-mail
jimmy.vandeneynden@ugent.be
Telefoon
09 332 48 55
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Medische anatomie en morfologie
Medische bioinformatica en theoretische biologie
Medische genomica
Opleidingsonderdelen
Bouw en functie III
Functionele anatomie
Gebitsontwikkeling
Bouw en functie II : orofaciaal systeem
Bouw en functie III

Entiteit

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Structuur en Herstel van de Mens

Functie
docent tenure track
Adres
C. Heymanslaan 10, ingang 46 - verdieping 4
9000 Gent
Werkplaats
Behandelingsblok 3 (B3), 4de verdieping lokaal 025
Telefoon
09 332 48 55

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.