Goedele Hollebosch

E-mail
goedele.hollebosch@ugent.be
Telefoon
09 264 58 95
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Bibliotheek faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Functie
faculteitsbibliothecaris
Adres
Coupure Links 653, geb. A
9000 Gent
Werkplaats
Blok A, gelijkvloerse verdieping lokaal 101
Telefoon
09 264 58 95
Telefoon Secretariaat
09 264 58 95
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.