Alihan Kaya

E-mail
alihan.kaya@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel
doctoraatsstudent
Onderzoeksdisciplines
Vloeistofdynamica en stromingsmechanica
Warmte- en koeltechniek

Entiteiten

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen

Functie
predoctoraal onderzoeker
Doctoraatsstudent
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 41
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 34 18

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.