Sebastian Dom

E-mail
sebastian.dom@ugent.be
Categorie
praktijkassistent

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Talen en Culturen

Functie
praktijkassistent
Adres
Rozier 44
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 41 56
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.