Tarik Aouam

E-mail
tarik.aouam@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Productiestrategie
Supply chain management

Entiteit

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Vakgroep Beleidsinformatica en Operationeel Beheer

Functie
hoofddocent
Adres
Tweekerkenstraat 2
9000 Gent
Werkplaats
Hoveniersberg, 2de verdieping lokaal 008
Telefoon
09 264 79 92
Telefoon Secretariaat
09 264 35 17
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.