Tarik Aouam

E-mail
tarik.aouam@ugent.be
Telefoon
09 264 79 92
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Productiebeheer, service management
Logistiek beheer, supply chain management
Operationeel onderzoek
Opleidingsonderdelen
Productiestrategie
Supply chain management

Entiteit

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Vakgroep Beleidsinformatica en Operationeel Beheer

Functie
hoofddocent
Adres
Tweekerkenstraat 2
9000 Gent
Werkplaats
Hoveniersberg, 2de verdieping lokaal 008
Telefoon
09 264 79 92
Telefoon Secretariaat
09 264 35 17
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.