Nele Vervaet

E-mail
nele.vervaet@ugent.be
Telefoon
09 224 98 06
Categorie
administratief en technisch personeel
administratief en technisch personeel VIB

Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Biochemie en Microbiologie

Functie
Wetenschappelijk coördinator
VIB Administratief/logistiek medewerker
Adres
Technologiepark-Zwijnaarde 75, FSVMII
9052 Zwijnaarde
Werkplaats
75 VIB - UGent / FSVM 2 (Locus) - Resto Ardoyen, 1ste verdieping lokaal 110
Telefoon
09 224 98 06
Telefoon Secretariaat
09 264 52 34
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.