Laurent Schindfessel

E-mail
laurent.schindfessel@ugent.be
Categorie
onbezoldigd postdoctoraal medewerker
Onderzoeksdisciplines
Waterbouwkundige constructies
Hydraulica
Waterbeheer

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Civiele Techniek

Functie
postdoctoraal medewerker onbezoldigd
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 41, B5
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 54 89

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.