Eva Lievens

E-mail
e.lievens@ugent.be
Telefoon
09 264 69 33
09 264 68 32
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Fundamentele rechten en vrijheden
Media- en communicatierecht
Technologierecht
Opleidingsonderdelen
Inleiding tot het recht
Europees mediarecht
Europees recht & ICT
Bijzondere vraagstukken: Cybercriminaliteit, technologie en surveillance
Grondige studie: Cybercriminaliteit, technologie en surveillance
Inleiding recht

Entiteit

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht

Functie
docent tenure track
Adres
Voldersstraat 5
9000 Gent
Werkplaats
Oude Griffie, 1ste verdieping lokaal 002
Telefoon
09 264 69 33
09 264 68 32
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.