Ruud Ryckaert

E-mail
ruud.ryckaert@ugent.be
Categorie
doctorassistent
lector of hoofdlector
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Nederlands: spreekvaardigheid

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie

Functie
hoofdlector
doctor-assistent
Adres
Groot-Brittanniƫlaan 45, geb. B
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 331 19 30
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.