Tijs Rotsaert

E-mail
tijs.rotsaert@ugent.be
Categorie
doctorassistent
Onderzoeksdisciplines
Onderwijstechnologie
Opleidingsonderdelen
Oriëntatiestage gedragswetenschappen

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Onderwijskunde

Functie
doctor-assistent
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 62 51
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.