Tijs Rotsaert

E-mail
tijs.rotsaert@ugent.be
Telefoon
09 264 94 33
Categorie
doctorassistent
Opleidingsonderdelen
Oriëntatiestage gedragswetenschappen

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Onderwijskunde

Functie
doctor-assistent
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Werkplaats
Dunant 2 - Resto, 2de verdieping lokaal 091
Telefoon
09 264 94 33
Telefoon Secretariaat
09 264 62 51

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.