Bernard Verstraete

E-mail
bernard.verstraete@ugent.be
Categorie
onbezoldigd postdoctoraal medewerker
Onderzoeksdisciplines
Hedendaagse letterkunde
Literatuurtheorie
Literatuur en maatschappij

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Letterkunde

Functie
postdoctoraal medewerker onbezoldigd
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 40 45
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.