Wouter Willaert

E-mail
wouter.willaert@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
UZ medewerker
Opleidingsonderdelen
Gastro-intestinaal en endocrien stelsel, stofwisseling

Entiteit

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Structuur en Herstel van de Mens

Functie
docent tenure track
Adres
C. Heymanslaan 10
9000 Gent

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.