Pieter Passchyn

E-mail
pieter.passchyn@ugent.be
Categorie
academisch consulent

Entiteit

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Inwendige Ziekten Grote Huisdieren

Functie
Acad.consulent
Adres
Salisburylaan 133, D4 ingang 7
9820 Merelbeke
Telefoon Secretariaat
09 264 76 07
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.