Femke Bannink Mbazzi

E-mail
femke.bannink@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
Onderzoeksdisciplines
Cross-culturele psychologie
Pedagogiek
Sociale en culturele antropologie

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Orthopedagogiek

Functie
FWO Postdoc Junior
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 331 03 10

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.