Ilias Chantziaras

E-mail
ilias.chantziaras@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel
onbezoldigd postdoctoraal medewerker
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
postdoctoraal medewerker onbezoldigd
Adres
Salisburylaan 133, D4 ingang 4
9820 Merelbeke
Telefoon Secretariaat
09 264 75 61
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.