Dominiek Vandewalle

E-mail
dominiek.vandewalle@ugent.be
Telefoon
09 264 96 72
Categorie
administratief en technisch personeel
vrijwillige medewerker

Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Decanaat faculteit Wetenschappen

Functie
onderwijsdidacticus
Adres
Krijgslaan 281, S2
9000 Gent
Werkplaats
S9, 1ste verdieping lokaal 042
Telefoon
09 264 96 72
Telefoon Secretariaat
09 264 52 39

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek

Functie
vrijwillig medewerker
Adres
Krijgslaan 281, S2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 47 57
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.