Brecht Boone

E-mail
brecht.boone@ugent.be
Categorie
onbezoldigd postdoctoraal medewerker
Onderzoeksdisciplines
Economische groei en technologische verandering
Macro-economisch beleid

Entiteit

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Vakgroep Economie

Functie
postdoctoraal medewerker onbezoldigd
Adres
Sint-Pietersplein 6
9000 Gent
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.