Maikel De Clercq

E-mail
maikel.declercq@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel
doctoraatsstudent

Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Geologie

Functie
postdoctoraal medewerker
Doctoraatsstudent
Adres
Krijgslaan 281, S8
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 45 94
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.