Ana Maria Rua Ibarz

E-mail
ana.ruaibarz@ugent.be
Telefoon
09 264 48 27
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksdisciplines
Analytische chemie
Massaspectrometrie

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Chemie

Functie
postdoctoraal onderzoeker
Adres
Krijgslaan 281, S3
9000 Gent
Telefoon
09 264 48 27
Telefoon Secretariaat
09 264 44 21

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.