Cille Baisier

E-mail
cille.baisier@ugent.be
Categorie
praktijkassistent

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie

Functie
praktijkassistent
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Werkplaats
Dunant 2 - Resto, 5de verdieping lokaal 038
Telefoon
09 264 91 08
Telefoon Secretariaat
09 264 64 14
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.