Lisa Diependaele

E-mail
lisa.diependaele@ugent.be
Telefoon
09 264 39 52
Categorie
doctorassistent
Onderzoeksdisciplines
Ethica
Sociale en politieke filosofie
Opleidingsonderdelen
Wereld-ethiek

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap

Functie
doctor-assistent
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 2de verdieping lokaal 042
Telefoon
09 264 39 52
Telefoon Secretariaat
09 264 39 82

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.