Jan Trachet

E-mail
jan.trachet@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Archeologie van de Middeleeuwen en de Vroegmoderne Tijd

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Archeologie

Functie
FWO Postdoc Junior
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 35, UFO
9000 Gent
Werkplaats
Ufo, 1ste verdieping lokaal 003
Telefoon
09 331 01 55
Telefoon Secretariaat
09 331 01 57
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.