Leentje Vervoort

E-mail
leentje.vervoort@ugent.be
Telefoon
09 264 64 28
Categorie
wetenschappelijk personeel
student
Onderzoeksdisciplines
Onderzoeksmethoden en experimenteel design in de psychologie
Experimentele psychopathologie
Ontwikkelingspsychopathologie

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Telefoon
09 264 64 28
Telefoon Secretariaat
09 264 64 14

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.