Sophie Wennerscheid

E-mail
sophie.wennerscheid@ugent.be
Categorie
gastprofessor
Onderzoeksdisciplines
Hedendaagse letterkunde
Vergelijkende literatuurwetenschap
Noord europa

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Letterkunde

Functie
Onbezold. gastprof.
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 40 45
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.