Lieve Van Hoof

E-mail
lieve.vanhoof@ugent.be
Telefoon
09 331 02 00
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Letterkunde van de klassieke talen
Geschiedenis
Politieke wetenschappen

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Geschiedenis

Functie
hoofddocent
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 35, UFO
9000 Gent
Werkplaats
Ufo, 2de verdieping lokaal 009
Telefoon
09 331 02 00
Telefoon Secretariaat
09 331 02 88
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.