Véronique Vanderhoudelingen

E-mail
veronique.vanderhoudelingen@ugent.be
Categorie
lector of hoofdlector
administratief en technisch personeel
Opleidingsonderdelen
Stage, rapportering en communicatietraining
Onderzoeksmethoden voor bedrijfskundigen I

Entiteiten

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management

Functie
hoofdlector
onderwijsbegeleider
Adres
Henleykaai 84, Campus Mercator G
9000 Gent
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.