Leen Pollefliet

E-mail
leen.pollefliet@ugent.be
Categorie
lector of hoofdlector
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Communicatie

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Informatietechnologie

Functie
hoofdlector
Adres
Valentin Vaerwyckweg 1, Schoonmeersen - gebouw C
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 33 16
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.