Stefaan Lambrecht

E-mail
stefaan.lambrecht@ugent.be
Categorie
werkleider
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Elektronica II
Project Ondernemingsvaardigheden
Bachelorproef

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Informatietechnologie

Functie
werkleider
Adres
Valentin Vaerwyckweg 1, Schoonmeersen - gebouw P
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 33 16
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.