Sébastien Devogele

E-mail
sebastien.devogele@ugent.be
Categorie
administratief en technisch personeel
Opleidingsonderdelen
Interpreting: French-Spanish

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie

Functie
taallector
Adres
Groot-Brittanniëlaan 45, geb. B
9000 Gent
Telefoon
0472 76 54 55
Telefoon Secretariaat
09 331 19 30
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.