Carine De Groote

E-mail
carine.degroote@ugent.be
Categorie
lector of hoofdlector
Onderzoeksdisciplines
Lexicologie en lexicografie
Opleidingsonderdelen
Spaans: taalpraktijk D

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie

Functie
hoofdlector
Adres
Groot-Brittanniëlaan 45, geb. B
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 331 19 30
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.