Daniël Coninckx

E-mail
daniel.coninckx@ugent.be
Categorie
vrijwillige medewerker
gedetacheerde

Entiteiten

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep Politieke Wetenschappen

Functie
vrijwillig medewerker
Adres
Henleykaai 84, Campus Mercator G
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 68 70

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management

Functie
Gedetacheerde
Adres
Henleykaai 84, Campus Mercator G
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 243 29 03
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.