Rachele Ricceri

E-mail
rachele.ricceri@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Seminarie klassieke talen

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Letterkunde

Functie
postdoctoraal onderzoeker
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 1ste verdieping lokaal 055
Telefoon
09 264 40 39
Telefoon Secretariaat
09 264 40 45
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.