Luce Goeminne

E-mail
lucie.goeminne@ugent.be
Categorie
administratief en technisch personeel
vrijwillige medewerker

Entiteiten

Directie Onderwijsaangelegenheden
Afdeling Studieadvies

Team
secretariaat
Functie
hoofdmedewerker
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 33, UFO
9000 Gent
Werkplaats
Ufo, verdieping -1 lokaal 022

Entiteit Academisch Erfgoed en Archief
Gentse Plantentuin

Team
secretariaat
Functie
vrijwillig medewerker
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 33, UFO
9000 Gent
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.