Tim Bal

E-mail
tim.bal@ugent.be
Categorie
assistent
Onderzoeksdisciplines
Statistiek en wiskunde in de psychologie
Statistische methodes, wiskundige modellen en computermethodes
Kanstheorie

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Data-Analyse

Functie
assistent
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Werkplaats
Dunant 2 - Resto, 2de verdieping lokaal 018
Telefoon Secretariaat
09 264 63 80
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.