Tim Bal

E-mail
tim.bal@ugent.be
Categorie
vrijwillige medewerker
Onderzoeksdisciplines
Statistiek en wiskunde in de psychologie
Statistische methodes, wiskundige modellen en computermethodes
Kanstheorie

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Data-Analyse

Functie
vrijwillig medewerker
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 63 80
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.