Stefan Huygebaert

E-mail
stefan.huygebaert@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
Onderzoeksdisciplines
Cultuurgeschiedenis
Geschiedenis van de beeldende kunsten
Rechtsgeschiedenis

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen

Functie
FWO Postdoc Junior
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 41, B4
9000 Gent
Werkplaats
T4 - Technicum blok 4, 2de verdieping lokaal 039
Telefoon Secretariaat
09 264 39 43
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.